Pages

7 Ocak 2011 Cuma

İNSAN TABİATINI TANIMA


İNSAN TABİATINI TANIMA


Yazar           : Alfred ADLER
Yayınevi      : Türkiye İş Bankası Yayınları
Baskı           : İstanbul / 1994 / 443 shf.
ISBN           : 975-458-060-x
Bilim Grubu  : Psikoloji
Türü             : Tercüme
Hitap Ettiği Okuyucu Kitlesi: Genel

Genel Değerlendirme:
"İnsan Tabiatını Tanıma" adlı kitabımız Adler'in bir yıl boyunca Viyana Halk Enstitüsü'nde vermiş olduğu konferansların derlemesinden oluşmuştur. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları arasında 1994 yılında çıkan kitap 445 sayfadır.
Kitap, Giriş ve Önsöz kısmı, 1. Kitap ve 2. Kitap olmak üzere üç temel bölümden oluşmuştur. Kitapın başlangıcında "İçindekiler" bölümünden sonra Çeviren'in Önsözü adlı Dr. Ayda Yörükan'ın 6 sayfalık önsözü yeralmaktadır. Bunun ardından "Kitabın İngilizce Baskısına konulmuş olan Giriş" adlı Dr. Leland Hinsie'nin 3 sayfalık bir yazısı bulunmaktadır. Yine bunun ardından Dr. Turhan Yörükan'ın "Alfred Adler, Sosyal Roller ve Kişilik konusunda karşılaştırmalı bir inceleme" adında kitabın geniş bir tahlilinin yapıldığı 93 sayfalık bir bölüm yeralmaktadır. Bu bölümün ardından yazarımızın bir sayfalık kısa bir önsöz'ü ve ardından ondört sayfalık bir "Giriş" bölümü vardır.(misyon5ıce)
Yazar Hakkında:
Çağımızın en başta gelen psikologlarından biri olan Alfred Adler (1870-1937), meslek hayatının ilk yıllarını Viyana'da geçirmiş ve 1910 yılına gelinceye kadar Sigmund Freud'la birlikte çalışmıştır. 1910-1911 yıllarında Freud’un çevresinde toplanmış olan gruptan ayrılarak bazı temel noktalarda Freud'inkinden tamamen farklı olan Bireysel Psikoloji adlı bir sistem ortaya atmıştır. Avrupa'nın birçok yerlerinde ve Amerika'nın birçok yerlerinde ve Amerika'da birçok konferanslar vermiştir. Sosyal ilgi, Hayatın anlamı, Hayat Bilimi, Nevrozların problemleri gibi daha birçok eseri vardır.
Önsöz ve Girişlerden sonra 1. Kitap kısmında yazar, insan davranışı ana temasını işliyor. 1. Kitap'ın kısaca alt başlıkları şöyle:
* Ruh
* Ruhsal Hayatın Sosyal görünüşleri
* Çocuk ve Toplum
* İçerisinde yaşadığımız Dünya
* Aşağılık Duygusu ve Kendini Kabul ettirme çabası
* Hayata Hazırlanma
* Cinsiyet
* Çocuğun Aile çevresi içerisindeki yeri
2. Kitap, karakter Bilimi başlığıyla karşımıza çıkıyor. Alt başlıkları
* Genel Düşünceler
* Saldırgan Karakterin Özellikleri
* Saldırgan olmayan Karakter Özellikleri
* Karakterin Başka görünüşleri
* Duygular ve Heyecanlar
Kitabımızın sonunda "Eğitim konusunda genel düşünceler" adlı bir ek kısım da vardır.
Şimdi kısaca kitabın bu başlıklar altında nelerden bahsettiğini görelim.